Vobula en ANBI

“Ons inziens is een weekje kamperen met de stichting Vobula de beste manier om waardevolle Nederlandse natuur en cultuurhistorische landschappen te beleven”

Stichting Vobula is er voor kampeerders, eigenaren van landgoederen of buitenplaatsen, beheerinstanties, sympathisanten en donateurs.

Vobula en kampeerders

Vobula biedt een uitstekende mogelijkheid om van dichtbij het waardevolle Nederlandse landschap te ontdekken en te beleven. Zij doet dit door de inzet van kamperende vrijwilligers die actief willen meehelpen aan behoud en herstelwerkzaamheden van waardevolle natuur en cultuurhistorisch landschap.

Samengevat de belangrijkste redenen om met Vobula Kamperen mee te doen:
•  Actief en ontspannend in een unieke sfeer.
•  Kamperen op vaak heel bijzondere natuurterreinen.
•  Leren over het ontstaan en de waarde van het landschap waarin gewerkt wordt.
•  Mede door je eigen inzet lage deelnamekosten.


Vobula en de eigenaren en beheerinstanties

Vobula biedt met zeer enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers hulp bij kleinschalig maar arbeidsintensief kwaliteitswerk, op het gebied van herstel en ontwikkeling van waardevolle natuur en cultuurhistorische landschappen in Nederland. Inzicht in de waarde van het landschap is voor de deelnemers een belangrijke motivatie om aan Vobula kampeerweken mee te doen en dat dragen zij verder uit.

Samengevat voor u als eigenaar of beheerinstantie de redenen om Stichting Vobula in te zetten:

• Gemotiveerde vrijwilligers geïnteresseerd in waarde van het landschap.
• Arbeidsintensief werk tegen lage kosten, niet uit te voeren door professionals.
• Promotie en reikwijdte dankzij de vrijwilligers.

Jaarlijks organiseert Stichting Vobula kampeer- en werkweken op buitenplaatsen, landgoederen en in natuurgebieden. Er wordt gewerkt voor eigenaren die zelf hun bezit niet voldoende kunnen onderhouden of voor wie het onmogelijk is om zonder hulp van vrijwilligers hun bezit in de oude staat te herstellen. De beheerder stelt, aan de hand van een beheerplan, een werkplan op. Dit plan laat ook zien op welke wijze vrijwilligers kunnen worden ingezet. Voorwaarden is wel dat het terrein (gedeeltelijk) toegankelijk is voor publiek.

De vrijwilligers van Vobula zijn mensen die vaak jarenlang vrijwilligerswerk verrichten in de natuur en er plezier in hebben samen een klus te klaren. Maar het zijn ook mensen die het leuk vinden te kamperen op plekken waar normaal gesproken geen kampeerders worden toegelaten.

Voor meer informatie over de mogelijkheden die Vobula u te bieden heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat. Eén van de bestuursleden neemt dan verder contact met u op. U kunt mailen naar: Stichting Vobula.


Vobula en haar sympathisanten en donateurs

Dankzij de inzet van gemotiveerde vrijwilligers en welwillende eigenaren is het nog steeds mogelijk voor een breed publiek om te genieten van waardevolle natuur en cultuurhistorische landschappen. Om dit werk mogelijk te maken, de boodschap uit te dragen en voor een breed publiek toegankelijk te blijven, wordt Vobula deels gedragen door vrijgevige sympathisanten en vermogende instanties.

Samengevat de redenen om Stichting Vobula financieel te steunen:
•  Behoud en ontwikkeling van waardevol Nederlands landschap.
•  Leerzame en belevenisvolle kampeerweken toegankelijk voor een breed publiek.
•  Publiciteit en goede naamsbekendheid bij natuur liefhebbend Nederland.
•  Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Stichting Vobula is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). (Periodieke) giften aan Vobula zijn daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Vanwege de erkenning moeten we een aantal gegevens publiceren. U vindt deze gegevens hier.

Naam: Stichting Vrijwillig Onderhoud van Buitenplaatsen en Landschappen

De naam wordt in het gebruik afgekort tot: Stichting VOBULA of VOBULA.

De Stichting is opgericht op 26 april 1982 en heeft als statutaire zetel: Breukelen.

De Stichting is erkend door het Ministerie van Landbouw: artikel 22A van de kampeerwet.

KvK: De Stichting is ingeschreven in het handelsregister met KvK nummer 41180286

Het RSIN nummer is: 816105273

Vestigingsadres:  Stichting Vrijwillig Onderhoud van Buitenplaatsen en Landschappen

P/A : Grijpskerkstraat 34

Postcode en plaats: 6835 DJ Arnhem

Telefoon: 026 3271103

Internet: www.vobulakamperen.nl

Mailadres: vobulakamperen@gmail.com

Banknummer: NL48ING0002814969

Bestuurssamenstelling:functie:

Dhr.A.A.M Wittebrood                voorzitter

Dhr.G.J.van ’t Riet                      secretaris

Dhr.D.Klaucke                            penningmeester

Dhr.L.J.J. Rheiter                        bestuurslid

Dhr.H.A.M. van Oostwaard         bestuurslid

Dhr.K. Troost                              bestuurslid

Beleidsplan

Vobula organiseert voor vrijwilligers jaarlijks een aantal kampeer- en werkweken op landgoederen of buitenplaatsen van particuliere eigenaren, van Staatsbosbeheer of andere natuurorganisaties. Voorop staat: onderhoud van de natuur en natuureducatie

Het werk wordt verricht op terreinen waar de terrein eigenaar moeite heeft om zijn terrein zelf goed te kunnen onderhouden.

De weken worden georganiseerd in het voorjaar en de zomer, in of rond de schoolvakanties.

Via een flyer, een kampenfolder, Facebook en de website worden vrijwilligers geworven, die gedurende een week of twee weken op alle werkdagen een halve dag werkzaam zijn op een landgoed of natuurterrein. En daarnaast dagelijks vrije tijd overhouden voor een invulling naar keuze.

De leiding van de werkzaamheden berust bij vrijwilligers die door ervaring hebben aangetoond dat zij een groep kunnen begeleiden, voldoende ervaring hebben om instructie te geven bij de werkzaamheden en de werkzaamheden kunnen coördineren.

Dit in goed overleg en onder eindverantwoordelijkheid van de terrein eigenaar.

Vergoedingenbeleid

Alle medewerkers, bestuursleden, commissieleden, begeleiders van de kampeerweken en alle anderen die voor de Stichting Vobula werkzaamheden verrichten doen dat vrijwillig. Vobula vergoedt gemaakte (reis) kosten op basis van declaratie.

Doelstelling van de Stichting:

Artikel 2 leden 1, 2, 3 en 4 van de statuten:
De stichting heeft tot doel zonder winstoogmerk een daadwerkelijke bijdrage te leveren tot het behoud en de instandhouding van cultuur-historisch en anderszins belangrijke buitenplaatsen, tuinen, parken en landschappen, in het bijzonder van de objecten waarvan het voortbestaan onzeker is.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door- zonder winstoogmerk- behulpzaam te zijn bij het onderhoud, de verzorging en de restauratie van zulke objecten en door alles wat daartoe kan bijdragen zoals: stimulering en begeleiding van individuele en incidentele activiteiten op dit gebied.

De werkzaamheden van de stichting zullen geen afbreuk mogen doen aan soortgelijke werkzaamheden van andere organisaties, doch veeleer een uitbreiding, aanvulling of ondersteuning daarvan dienen te zijn.

De stichting zal nimmer de werkgelegenheid nadelig beïnvloeden door werkzaamheden te verrichten op objecten waar voldoende financiële middelen aanwezig zijn om deze werkzaamheden beroepsmatig te laten uitvoeren.©2003-2013 Stichting VOBULA

Belangrijk bij het aanmelden

Bij het aanmelden zijn 3 dingen belangrijk:

  • De log in hierboven is ALLEEN voor de webmaster, de login code uit de brief heb je nodig op de aanmeld pagina
  • Gebruik de logincode als die bekend is, dit jaar staat deze in de brief die je rond 22 dec ontvangt.
  • Doe je voor het eerst mee vul dan je gegevens in op het aanmeld formulier.in het formulier moeten de mensen die meegaan aan gevinkt worden.

Download de folder voor 2017

VOBULA KAMPEREN OP FACEBOOK 

In de  Vobulagroep  kun je zelf berichten, vragen en foto’s plaatsen.

rooster 2017

klik hier voor een groter scherm

kaart 2017